dr inż. Sławomir Ambroziak

Email slawomir.ambroziak@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 15 77
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/slawomir.ambroziak

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 406
Numer telefonu (58) 347 15 77
Email slawomir.ambroziak@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Sławomir J. Ambroziak urodził się w 1982 r. Uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie systemów i usług radiokomunikacyjnych w roku 2008, natomiast w 2013 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja, w specjalności radiokomunikacja. Od 2008 r. jest pracownikiem Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych (WETI, PG). Posiada doświadczenie w projektowaniu i instalowaniu sieci radiokomunikacyjnych, które zdobył podczas pracy w przemyśle, wpierw jako specjalista ds. radiowych, a następnie na stanowisku kierownika działu radiowego. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej. Jest autorem bądź współautorem licznych publikacji naukowych, m.in. rozdziałów w monografiach, artykułów, raportów badawczych, a także referatów prezentowanych podczas międzynarodowych i krajowych konferencji. Był i jest uczestnikiem kilku projektów badawczych, dotyczących specjalnych zastosowań technik radiowych, a także dwóch projektów COST (IC1004 CA15104). Główne kierunki jego badań dotyczą propagacji fal radiowych, a w szczególności modelowania kanałów radiowych w sieciach WBAN (Wireless Body Area Networks). Jest laureatem nagrody URSI dla młodych naukowców (Young Scientists Awards of URSI) w latach 2011 i 2016, nagrody za najlepszy referat podczas konferencji The Eighth International Conference on Wireless and Mobile Communications w 2012 r., a także licznych nagród krajowych. Jest członkiem Senior Member IEEE oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego w funkcji sekretarza Wydziału IV Nauk Technicznych. Jest także członkiem zarządu grupy roboczej WG-9 działającej w ramach EurAAP (Working Group on Propagation of the European Association on Antennas and Propagation), członkiem komitetu sterującego projektu COST CA15104 i przewodniczącym grupy roboczej SEWG-IoT: Internet-of-Things for Health działającej w ramach tego projektu, a także wiceprzewodniczącym Komisji F Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych.

Odnośnik do listy publikacji

 

Slawomir J. Ambroziak was born in Poland, in 1982. He received the M.Sc. and Ph.D. degrees in radio communication from Gdansk University of Technology (GUT), Poland, in 2008 and 2013, respectively. Since 2008 he is with the Department of Radiocommunication Systems and Networks of the GUT, from 2008 to 2013 as Research Assistant and since 2013 as Assistant Professor. Before 2008 he gained experience in radio communication during his work in industry, firstly as a designer and later as a design and assembly team manager. He is an author or co-author of many publications including book chapters, articles, reports and papers presented during international and domestic conferences. He participated and still participates in several projects related to special application of wireless techniques as well as two COST Actions (IC1004 and CA15104). Currently, his main scope of research is radio channel modelling in Body Area Networks. Additionally, his research interests include wireless communication and radio wave propagation. He was a recipient of the Young Scientists Awards of URSI in 2016 and 2011, the Eighth International Conference on Wireless and Mobile Communications Best Paper Award in 2012, and many domestic awards. He is a Senior Member of IEEE and Gdansk Scientific Society. He is also a member of the Board of the Working Group on Propagation of the European Association on Antennas and Propagation (EurAAP), Management Committee Substitute Member of the COST CA15104 Action and Chair of the Sub Working Group Internet-of-Things for Health within this action, and a Vice-Chair of Commission-F of the Polish National Committee of URSI.

Link to the list of publications