Wireless systems of threats monitoring

The concept of wireless system of threats monitoring with self-organizing network of multipurpose data transfer nodes are presented. Two practical applications of this system are also presented. The first of these is the Global Wireless Monitoring System for Containers, and the second is the Mobile Monitoring System for Gas Air Pollution Measurements.

Wireless systems of threats monitoring

The concept of wireless system of threats monitoring with self-organizing network of multipurpose data transfer nodes are presented. Two practical applications of this system are also presented. The first of these is the Global Wireless Monitoring System for Containers, and the second is the Mobile Monitoring System for Gas Air Pollution Measurements.

Wireless systems of threats monitoring

R. Katulski, J. Stefanski, J. Sadowski, S. Ambroziak, S. Ambroziak – 2010

Wireless systems of threats monitoring

J. Ryszard, S. Jacek, S. Jaroslaw, J. Slawomir, N. Jacek, W. Waldemar, S. Ambroziak – 2010

Wireless systems of threats monitoring

J. Ryszard, S. Jacek, S. Jaroslaw, J. Slawomir, N. Jacek, W. Waldemar, S. Ambroziak – 2010

Wireless Systems of Threats Monitoring

Concept of wireless system of threats monitoring with self-organizing network of multipurpose data transfer nodes are presented. Two practical applications of this system are also presented. The first of these is the Global Wireless Monitoring System for Containers and the second is the Mobile Monitoring System for Gas Air Pollution Measurements.

Wyznaczanie tłumienia propagacyjnego w systemie UMTS w warunkach występowania zjawiska wielodrogowości

Niniejsza praca zawiera opis pomiarowych badań zjawiska wielodrogowości w miejskim środowisku propagacyjnym. Przedstawiono nowy, uwzględniający to zjawisko, wielowariantowy model propagacyjny, opracowany na podstawie danych zebranych podczas pomiarów, dla systemu UMTS, pracującego w środowisku miejskim. Model ten został poddany ocenie statystycznej, a także został porównany z trzema modelami propagacyjnymi zalecanymi dla systemów trzeciej generacji.

Bezprzewodowy system monitoringu ładunków kontenerowych

Przedmiotem artykułu jest krótki przegląd stosowanych w praktyce rozwiązań systemu monitoringu ładunków kontenerowych oraz opis nowego rozwiązania globalnego systemu monitoringu, w szczególności budowy Inteligentnego Modułu Kontenerowego (IMK) i jego roli w samoorganizującej się sieci monitoringu ładunków kontenerowych.

Global monitoring system of cargo containers = Globalny system monitoringu ładunków kontenerowych

W artykule przedstawiony został opis globalnego systemu monitoringu ładunków kontenerowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli odgrywanej przez Inteligentny Moduł Kontenerowy w samoorganizującej się sieci monitorującej.

Globalny bezprzewodowy system monitoringu ładunków kontenerowych

W artykule opisano globalny bezprzewodowy system monitoringu ładunków kontenerowych, jako rozwiązanie podnoszące bezpieczeństwo i efektywność transportu kontenerowego. Scharakteryzowano budowę i działanie Inteligentnego Modułu Kontenerowego (IMK) w samoorganizującej się sieci monitorującej stan wnętrza kontenera.