Globalny system monitoringu ładunków kontenerowych

w artykule przedstawiony został opis globalnego systemu monitoringu ładunków kontenerowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli odgrywanej przez inteligentny moduł kontenerowy w samoorganizującej się sieci monitorującej.

Self-organizing wireless monitoring system for cargo containers

This paper presents a description of new global monitoring system for containers with its layer-modular structure, as a solution for enhance security and efficiency of container transport with particular emphasis on the practical implementation of that system for maritime container terminals. Especially the Smart Container Module (SCM) architecture and its operation as a part of the Self-Organizing ContainerMonitoring Network is presented.

Self-organizing wireless monitoring system for cargo containers

R. Katulski, J. Sadowski, J. Stefański, S. Ambroziak , B. Miszewska – Polish Maritime Research – 2009

Self-Organizing Wireless Monitoring System for Containers

This paper presents a description of new global monitoring system for containers, with its layer-modular structure, as a solution for enhance security and efficiency of container transport with particular emphasis on the practical implementation of that system for maritime container terminals. Especially the Smart Container Module (SCM) architecture and its operation as a part of the Self-Organizing Container Monitoring Network is presented.

Self-Organizing Wireless Nodes Monitoring Network

The concept of data monitoring system and self-organizing network of multipurpose data transfer nodes are presented. Two practical applications of this system are also presented. The first of these is the wireless monitoring system for containers, and the second is the mobile monitoring system for gas air pollution measurements.

Bezprzewodowy monitoring kontenerów

Omówiono przegląd stosowanych systemów monitoringu kontenerów i na tym tle przedstawiono opis nowego rozwiązania.