dr hab. inż. Łukasz Kulas

Email lukasz.kulas@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 16 59
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/lukasz.kulas

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 704
Numer telefonu (58) 347 16 59
Email lukasz.kulas@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Terminy konsultacji / consultation times:

Środa / Wednesday: 10:00 - 11:00

Czwartek / Thursday: 14:00 - 15:00

W przypadku jeśli żaden z terminów nie pasuje, lub konieczne są konsultacje w formie zdalnej - proszę o kontakt e-mail-owy.

 

Notka biograficzna

Pracownik Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (od 2003 roku) posiada obecnie Index Hirsha 11 i sumaryczny impact factor 28,522 (według Web of Science), zaś jego łączny dorobek obejmuje ponad 90 publikacji, w tym 16 w czasopismach indeksowanych w bazie Journal Citation Reports (JCR), 1 patent, 1 rozdział w książce oraz 25 rozwiązań innowacyjnych przetransferowanych do firm ICT na podstawie umów licencyjnych. Jego główne zainteresowania naukowe obejmują anteny rekonfigurowalne, algorytmy pozwalające na wyznaczenie kierunku nadejścia sygnałów radiowych, metody lokalizacji obiektów z wykorzystaniem sygnałów radiowych (także wewnątrz budynków), bezprzewodowe urządzenia wbudowane i rozwiązania dla Internetu Rzeczy IoT (ang. Internet-of-Things), które mogą być zastosowane w praktyce. Aktywnie współpracuje z przemysłem europejskim w ramach wielu wysokobudżetowych projektów badawczo-rozwojowych (m.in. 7 Program Ramowy UE oraz Horyzont 2020). Do tej pory wziął udział w 11 tego typu projektach (głównie jako koordynator krajowy) o łącznym budżecie prawie 8 milionów euro. Wyniki tych projektów nakierowane były na rozwój technologii bezprzewodowych mogących być wykorzystane przez firmy europejskie w wielu obszarach wdrożeń takich jak motoryzacja, przemysł lotniczy, rozwiązania dla ochrony zdrowia, kolei, budynków, rolnictwa oraz przemysłu morskiego. Pozyskał znaczne (ok. 6 mln zł) fundusze na transfer wiedzy i rozwój współpracy pomiędzy środowiskiem nauki i biznesu. Od 2009 roku członek Rady Klastra INTERIZON (jeden z 11 Polskich Klastrów Kluczowych działający w obszarze ICT) odpowiadający za obszary związane z projektami oraz działalnością z zakresie badań i rozwoju, a od 2020 roku członek komitetu sterującego ARTEMIS-IA – największego w Europie stowarzyszenia firm i instytucji w obszarze ICT – głównie systemów wbudowanych.

 

Lukasz Kulas (Ph.D., D.Sc.; IEEE Senior Member; h-index 11, cumulative IF=28,522) holds an associate professor position at Gdansk University of Technology (GUT), Department of Electronics, Telecommunication and Informatics. He co-authored more than 90 publications, including 16 in journals with high Impact Factor, 1 patent, 1 book chapter and 25 innovative solutions transferred to ICT companies via license agreements. His main research interests are reconfigurable antennas, direction-of-arrival algorithms, wireless localization methods (also indoors), wireless embedded devices and Internet-of-Things solutions that can be applied in practical industrial applications. He has an active and fruitful cooperation with EU industry within a numerous R&D projects (including 7 FP, H2020 funding schemes). Until now, he has taken part in 11 research projects, in most of which he was country coordinator, having the total budget for his GUT team almost 8 M euro. His research outcomes are focused on development of horizontal cross-domain technologies that can be used by many EU companies in different application areas including automotive, aerospace, health, rail, building, maritime and agriculture. Apart from his research career, Lukasz Kulas actively cooperates with local companies, for which he got approximately 1.3 M euro form polish structural funds. In 2009, he co-initiated INTERIZON ICT cluster in northern Poland and coordinated its activities during the first 4 years. He has also been a cluster board member until now.  In the cluster board, he is responsible for research activities and international cross-cluster collaboration. Since 2020, he is ARTEMIS-JU in Steering Board member.