mgr inż. Andrzej Jastrzębski

Email andrzej.jastrzebski@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/andrzej.jastrzebski
http://kaims.eti.pg.gda.pl/~jendrek/

Zajmowane stanowiska

Wykładowca
Miejsce pracy Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 238
Email jendrek@eti.pg.edu.pl

Notka biograficzna

Andrzej Jastrzębski uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera informatyka w 2005 roku i magistra matematyki w 2006 roku. Obecnie pracuje jako wykładowca w Katedrze Algorytmów i Modelowania Systemów. Jest autorem prac z zakresu informatyki teoretycznej.

Andrzej Jastrzębski received the M.Sc. in computer science (in 2005) and mathematics (in 2006). He works as lecturer in Department of Algorithms and Modelling of Systems. He is the author of papers related to theoretical computer science.