Alicja Kraus

Email alikraus@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 21 87
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/alikraus

Zajmowane stanowiska

Kasjer główny uczelni
Miejsce pracy Dział Finansowy, Kwestura
Gmach B pokój 10
Numer telefonu (58) 347 21 87