XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
GAMBIT 2020

„Wyzwania i uwarunkowania poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego do 2030 roku”

Politechnika Gdańska, 7-8 maja 2020

 

Szanowni Państwo,

Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej oraz Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej w Gdańsku serdecznie zapraszają do udziału w kolejnej XIII Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2020, która odbędzie się w dniach 7-8 maja 2020 r. na Politechnice Gdańskiej. Tematem przewodnim konferencji będą wyzwania i uwarunkowania poprawy bezpieczeństwa w nadchodzącej dekadzie. Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wyzwania i możliwości realizacji Wizji Zero,
 • Programy i kierunki działań strategicznych na rzecz brd do roku 2030,
 • Innowacje w bezpieczeństwie ruchu drogowego,
 • Od nauki do praktyki – przegląd projektów badawczych z zakresu brd,
 • Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego,
 • Nowe technologie na rzecz brd, 
 • Bezpieczeństwo ruchu w wytycznych projektowania dróg,
 • Bezpieczne nawierzchnie drogowe,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego,
 • Bezpieczny transport zbiorowy,
 • Mobilność miejska, a bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Wzorem lat ubiegłych planujemy sesję, na której prezentowane będą prace młodych naukowców w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nadesłane referaty, które przejdą pozytywnie proces recenzji opublikowane zostaną w materiałach konferencyjnych w języku angielskim w Open Access indeksowanych w bazach Scopus i Web of Science lub w języku polskim w czasopismach krajowych.

Zapraszamy do Gdańska!

Komitet Organizacyjny Konferencji GAMBIT 2020