XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
GAMBIT 2020

„Wyzwania i uwarunkowania poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego do 2030 roku”

Politechnika Gdańska,  7- 8 września 2020

W tym roku wyjątkowo, w związku z epidemią korono wirusa,  konferencja realizowana była w formie zdalnej. W wydarzeniu wzięło udział prawie 300 osób z 16 krajów.  Uczestnicy mieli okazję wysłuchania w ciągu dwóch dni obrad 70 referatów w 11 sesjach tematycznych:

 • Programy i kierunki działań strategicznych na rzecz brd do roku 2030,
 • Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego,
 • Bezpieczna infrastruktura drogowa,
 • Badania i sterowanie ruchem drogowym,
 • Organizacja ruchu drogowego,
 • System bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Bezpieczeństwo ruchu rowerowego,
 • Bezpieczeństwo ruchu pieszego,
 • Bezpieczny system transportu zbiorowego.

Organizatorzy dziękują wszystkim prelegentom za wysoki poziom merytoryczny oraz sprawny przebieg wystąpień w tej nowej dla wszystkich formule. Przesyłane przez uczestników oceny konferencji wskazują na pewien niedosyt dyskusji i spotkań kuluarowych. Mamy nadzieję, że w kolejnej edycji uda się nam zaproponować formułę hybrydową czerpiącą to co najlepsze z nowych technologii i tradycji! Już dziś zapraszamy na kolejną XIV Konferencję GAMBIT 2022.

ODPOWIEDZI  PRELEGENTÓW NA ZADANE W TRAKCIE KONFERENCJI PYTANIA

Napięty harmonogram konferencji nie pozwolił na odczytanie prelegentom wszystkich pytań, które zostały zadane w trakcie ich prezentacji. Zgodnie z obietnicą, wszystkie pytania zostały przekazane prelegentom drogą mailową z prośbą o udzielenie odpowiedzi. Zestawienie nadesłanych odpowiedzi prezentujemy Państwu w poniższym pliku.

Pytania i odpowiedzi GAMBIT 2020

MATERIAŁ VIDEO Z PRZEBIEGU KONFERENCJI

Poniżej zamieszczamy dla Państwa plik z listą referatów wygłoszonych podczas konferencji wraz z linkami do nagrań. Udostępniamy nagrania tych wystapień, na publikację których zgodę wyrazili prelegenci.

Referaty wygłoszone w dniu 7 września 2020 znajdziesz TUTAJ

Referaty wygłoszone w dniu 8 września 2020 znajdziesz TUTAJ

 

POZOSTAŁE PREZENTACJE

Abdelrahman M.R. Ahmed, Semira Mohammed, Mohamed Kharbeche and Faris Tarlochan: Child Restraint Systems: A Review of the Testing Standards

Szanowni Państwo,

Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej oraz Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej w Gdańsku serdecznie zapraszają do udziału w kolejnej XIII Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2020. W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce i na świecie Komitet Organizacyjny zmienia termin XIII Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2020 , która odbędzie się w dniach 7-8 września 2020 r. na Politechnice Gdańskiej. Tematem przewodnim konferencji będą wyzwania i uwarunkowania poprawy bezpieczeństwa w nadchodzącej dekadzie. Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wyzwania i możliwości realizacji Wizji Zero,
 • Programy i kierunki działań strategicznych na rzecz brd do roku 2030,
 • Innowacje w bezpieczeństwie ruchu drogowego,
 • Od nauki do praktyki – przegląd projektów badawczych z zakresu brd,
 • Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego,
 • Nowe technologie na rzecz brd, 
 • Bezpieczeństwo ruchu w wytycznych projektowania dróg,
 • Bezpieczne nawierzchnie drogowe,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego,
 • Bezpieczny transport zbiorowy,
 • Mobilność miejska, a bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Wzorem lat ubiegłych planujemy sesję, na której prezentowane będą prace młodych naukowców w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nadesłane referaty, które przejdą pozytywnie proces recenzji opublikowane zostaną w materiałach konferencyjnych w języku angielskim w Open Access indeksowanych w bazach Scopus i Web of Science lub w języku polskim w czasopismach krajowych.

Zapraszamy do Gdańska!

Komitet Organizacyjny Konferencji GAMBIT 2020

W razie pytań proszę pisać na: gambit@pg.edu.pl

ORGANIZATORZY:

 

Katedra Inżynierii Drogowej
i Transportowej
Politechniki Gdańskiej

 

 

PATRONI HONOROWI:

  

 

PATRONI MEDIALNI:

 

SPONSORZY
Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.