XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
GAMBIT 2018

"ROZWÓJ INNOWACJI DROGOWYCH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA - perspektywa krajowa i regionalna

Politechnika Gdańska, 12-13 kwietnia 2018

Katedra Inżynierii Drogowej oraz Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej w Gdańsku serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2018, która odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2018 r. w Politechnice Gdańskiej.

Przy okazji nadchodzącej edycji postanowiliśmy nadać Seminarium GAMBIT rangę Konferencji. Jest to podyktowane głównie względami formalnymi, jednak uważamy również, że dzięki tej nazwie problematyka bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w Polsce i sama idea GAMBIT będą miały szansę na szerszą promocję, również za granicą naszego kraju. Nazwę Seminarium pozostawiamy tymczasem w tytule sesji poświęconej młodym naukowcom, która w poprzedniej edycji zdobyła duże uznanie zarówno Komitetu Naukowego, jak i samych uczestników spotkania.

Zapraszamy zatem na Konferencję GAMBIT, która w dużej części poświęcona zostanie programowi badawczemu Rozwój Innowacji Drogowych (RID) oraz działaniom w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego na poziomie samorządowym. Jak zawsze nie zabraknie w Gdańsku ekspertów zagranicznych. 

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  • Bezpieczna infrastruktura drogowa (urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, aspekty bezpieczeństwa w zarządzaniu cyklem życia infrastruktury drogowej, wpływ przekroju poprzecznego drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego).

  • Organizacja i sterowanie ruchem dla bezpieczeństwa na drogach (wpływ ITS na bezpieczeństwo ruchu drogowego, zarządzanie prędkością, wpływ oznakowania dróg na bezpieczeństwo ruchu drogowego, nadzór nad ruchem drogowym).

  • Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego (bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, osoby z ograniczoną mobilnością).

  • Czynnik ludzki w bezpieczeństwie ruchu drogowego (wpływ reklam na bezpieczeństwo ruchu drogowego, edukacja w systemie zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, zachowania uczestników ruchu drogowego).

  • Inne problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego (nowe trendy w bezpieczeństwie, realizacja wizji zero, wpływ nawierzchni na bezpieczeństwo, zarządzanie bezpieczeństwem na drogach samorządowych, ratownictwo na drogach).

Zapraszamy do Gdańska!
Komitet Organizacyjny Konferencji GAMBIT 2018

 

ORGANIZATORZY:

 

Katedra Inżynierii Drogowej
i Transportowej
Politechniki Gdańskiej

 

 

PATRONI:

  

  

 

SPONSORZY:

 

 

 

 

PATRONI MEDIALNI: