KOMITET NAUKOWY

Kazimierz Jamroz (Politechnika Gdańska, Polska)  - przewodniczący
Joanna Żukowska (Politechnika Gdańska, Polska) - sekretarz naukowy
Jamshid Abdunazarov (Jizzakh Polytechnic Institute, Uzbekistan)
Jiří Ambros (Centrum Dopravního Výzkumu, Czechy)
Ghazwan Al-Haji (Linkoping University, Szwecja)
Ewa Bagińska (Uniwersytet Gdański, Polska)
Ruth Bergel-Hayat (IFSTTAR, Francja)
Janusz Bohatkiewicz (Politechnika Lubelska, Polska)
Salvadore Cafiso (Universitat of Catania, Włochy)
Jean Chamberlain Chedjou (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Austria)
Jacek Chróścielewski (Politechnika Gdańska, Polska)
Katarzyna Chruzik (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Polska)
Andrzej Czyżewski (Politechnika Gdańska, Polska)Carmelo Dágostino (Lund University, Szwecja)
Lars Ekman (Swedish Transport Administration, Szwecja)
Stanisław Gaca (Politechnika Krakowska, Polska)
Péter Holló (Institute for Transport Sciences, Węgry)
Marianna Jacyna (Politechnika Warszawska, Polska)
Piotr Jaskuła (Politechnika Gdańska, Polska)
Agata Jaździk-Osmólska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)
Adam Kadziński (Politechnika Poznańska, Polska)
Jan Kempa (Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Polska)
Mariusz Kieć (Politechnika Krakowska, Polska)
Kyamakya Kyandoghere (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Austria)
Miroslava Mikušová (University of Žilina, Słowacja)
Elżbieta Macioszek (Politechnika Śląska)
Marzena Nowakowska (Politechnika Świętokrzyska, Polska)
Piotr Olszewski (Politechnika Warszawska, Polska)
Jerzy Pyrchla (Politechnika Gdańska, Polska)
Tadeusz Sandecki (Politechnika Warszawska, Polska)
Mirosław Siergiejczyk (Politechnika Warszawska, Polska)
Jacek Skorupski (Politechnika Warszawska, Polska)
Leszek Smolarek (Akademia Morska w Gdyni, Polska)
Wojciech Ślączka (Akademia Morska w Szczecinie, Polska)
Marcin Ślęzak (Instytut Transportu Samochodowego)
Andrew Tarko (Purdue University, USA)
Piotr Tomczuk (Politechnika Warszawska, Polska)
Marian Tracz (Politechnika Krakowska, Polska)
Julius Uhlmann (Bauhaus-Universität Weimar, Niemcy)
Krzysztof Wilde (Politechnika Gdańska, Polska)
Wojciech Witkowski (Politechnika Gdańska, Polska)
Adam Zofka (Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Polska)
Renata Żochowska (Politechnika Śląska, Polska)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY (Politechnika Gdańska)

Kzimierz Jamroz - przewodniczący
Romanika  Okraszewska - sekretarz
Joanna Wachnicka
Anna  Gobis
Izabela  Oskarbska
Tomasz Mackun
Joanna Żukowska
Wojciech Kustra
Marcin Budzyński
Jacek Oskarbski
Ewa Czarnecka
Lucyna Gumińska
Jacek Szmagliński
Aleksandra Romanowska

ORGANIZATORZY:

 

Katedra Inżynierii Drogowej
i Transportowej
Politechniki Gdańskiej

 

 

PATRONI HONOROWI:

  

 

PATRONI MEDIALNI:

 

SPONSORZY
Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.