Artykuły z konferencji GAMBIT 2018  dostępne są tutaj: GAMBIT 2018

Artykuły z konferencji GAMBIT 2016  dostępne są tutaj: GAMBIT 2016

ORGANIZATORZY:

 

Katedra Inżynierii Drogowej
i Transportowej
Politechniki Gdańskiej

 

 

PATRONI HONOROWI:

  

 

PATRONI MEDIALNI:

 

SPONSORZY
Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.