Nowe Opłaty Konferencyjne

W związku ze zmianą formuły konferencji na zdalną zdecydowaliśmy się na obniżenie opłat konferencyjnych.

Nowe opłaty konferencyjne:

  • WARIANT A  500 zł+VAT (615 zł brutto) - udział z publikacją w czasopiśmie anglojęzycznym (opłata za każdy artykuł wpłaca jeden z autorów)
  • WARIANT B - bezpłatnie - udział wraz z publikacją w czasopiśmie polskojęzycznym
  • WARIANT C - bezpłatnie - udział bez publikacji

Jeżeli firma chce wystąpić o zwolnienie z podatku VAT musi wypełnić i przesłać na adres gambit@pg.edu.pl oświadczenia które pobrać można tutaj.

Numer konta do dokonywania wpłat:

Bank PEKAO SA O/Gdańsk

52 1240 5400 1111 0000 4915 0353

SWIFT CODE: PKOP PL PW

Dane do faktury należy przesłać na adres gambit@pg.edu.pl :

Nazwa Instytucji

Adres Instytucji

NIP Instyducji

Imię Nazwisko autora rereratu

Tytuł referatu, za który została wniesiona opłata

Faktury wystawiane są po dokonaniu płatności i przesłaniu danych do faktury.

Potrzebę wystawienia faktury proforma należy zgłosić na adres gambit@pg.edu.pl.

ORGANIZATORZY:

 

Katedra Inżynierii Drogowej
i Transportowej
Politechniki Gdańskiej

 

 

PATRONI HONOROWI:

  

 

PATRONI MEDIALNI:

 

SPONSORZY
Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.