Rodzaje prezentacji:

Zgodnie z programem przewidziane są dwa rodzaje prezentacji:

  • prezentacje standardowe, max. 15 slajdów, czas prezentacji 10-12 min,
  • prezentacje skrócone, max. 6 slajdów (problem, metodyka, wyniki i wnioski), czas prezentacji 4-5 min.

Język:

Oficjalnym językiem konferencji jest język angielski. Dlatego prosimy o przygotowanie pliku prezentacji po angielsku zgodnie z załączonym szablonem.

Język samego wystąpienia może być angielski lub polski, organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne. Dopuszcza się plik prezentacji w języku polskim wyłącznie w drugim dniu konferencji, który również należy przygotować zgodnie z szablonem

Szablon:

Do pobrania tutaj

Przesyłanie:

Gotowe prezentacje w formacie PowerPoint (preferowany) lub Pdf proszę przesyłać na adres gambit@pg.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 03.09.2020 do końca dnia.

Plik proszę nazwać: Dzień.nr sesji_nr refereatu_I.Nazwisko_nr artykułu z systemu Easy Chair (jeśli dotyczy)

np. dla referatu Kazimierz Jamroz, Joanna Żukowska: Problemy i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w nowej dekadzie, powinien wyglądać następująco:

1_1_1_K.Jamroz_86

Nazwę pliku proszę podać w tytule maila.

Dzień, nr sesji, nr referatu moża odczytać z programu konferencji dostępnego w zakładce Program.

Przypomnienie:

Autorów prosimy jednocześnie o rejestrację do dnia 03.09.2020 w systemie obsługi konferencji on- line. Szczegóły w zakładce REJESTRACJA.

Prosimy o przekazanie informacji o konferencji osobom zainteresowanym – uczestnictwo w konferencji jako słuchacz jest wolne od opłat, wymaga jedynie rejestracji.


ORGANIZATORZY:

 

Katedra Inżynierii Drogowej
i Transportowej
Politechniki Gdańskiej

 

 

PATRONI HONOROWI:

  

 

PATRONI MEDIALNI:

 

SPONSORZY
Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.