Publikacje

Nadesłane referaty, na podstawie wstępnych recenzji, zostaną rekomendowane przez Komitet Naukowy Konferencji GAMBIT 2020 do publikacji w jednym z poniższych czasopism:

 • Sustainability 70 pkt. wg MNiSW,
 • Archives of Transport 70 pkt. wg MNiSW,
 • Archives of Civil Engineering 100 pkt. wg MNiSW,
 • Journal of Konbin 20 pkt. wg MNiSW,
 • Roads and Bridges 40 pkt. wg MNiSW,
 • Transport Problems 70 pkt. wg MNiSW,
 • Drogownictwo 4 pkt. wg MNiSW lista B,
 • Transport Miejski i Regionalny 7 pkt. wg MNiSW lista B,

Ostateczna decyzja o publikacji podejmowana będzie przez edytorów czasopism na podstawie  szczegółowych recenzji wewnętrznych czasopisma.

Zgłaszanie artykułów

KROK 1 Autorzy przesyłają streszczenie, bez konieczności dodania pełnego referatu do 15.01.2020 r. Przesłanie streszczenia możliwe jest poprzez stronę internetową: https://easychair.org/conferences/?conf=gambit2020   (konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się / zalogowanie się na stronie). Należy wypełnić formularz w zakładce „New Submission” oraz dodać plik pdf zawierający streszczenie w języku polskim oraz angielskim przygotowane zgodnie z szablonem.

Kwalifikacja referatów do prezentacji podczas konferencji będzie odbywać się na podstawie streszczeń. Streszczenie powinno mieć nie mniej niż 300 słów i powinno zawierać następujące elementy: wprowadzenie, cele, metoda, rezultaty, wnioski.

KROK 2 Autorzy, których streszczenia zostały zakwalifikowane przez Komitet Naukowy, i chcą aby ich artykuł został rekomendowany do publikacji w czasopiśmie powinni przesłać pełny referat  przygotowany zgodnie z szablonem do 31.05.2020 r.

Referat należy dodać w formacie pdf do wcześniejszego zgłoszenia na stronie: https://easychair.org/conferences/?conf=gambit2020.

Tematyka referatów powinna mieścić się w następujących obszarach tematycznych:

 • Wyzwania i możliwości realizacji Wizji Zero,
 • Programy i kierunki działań strategicznych na rzecz brd do roku 2030,
 • Innowacje w bezpieczeństwie ruchu drogowego,
 • Od nauki do praktyki – przegląd projektów badawczych z zakresu brd,
 • Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego,
 • Nowe technologie na rzecz brd, 
 • Bezpieczeństwo ruchu w wytycznych projektowania dróg,
 • Bezpieczne nawierzchnie drogowe,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego,
 • Bezpieczny transport zbiorowy,
 • Mobilność miejska, a bezpieczeństwo ruchu drogowego.
ORGANIZATORZY:

 

Katedra Inżynierii Drogowej
i Transportowej
Politechniki Gdańskiej

 

 

PATRONI HONOROWI:

  

 

PATRONI MEDIALNI:

 

SPONSORZY
Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.