WAŻNE TERMINY

31.01.20020          przedłużony termin nadsyłania streszczeń

15.02.2020             informacja o akceptacji tematyki referatu i kwalifikacji do prezentacji lub sesji plakatowej         

31.05.2020             ostateczny termin nadsyłania pełnych tekstów artykułów        

05.06.2020             skierowanie artykułów do recenzji        

30.06.2020             informacja o kwalifikacji artykułu i rekomendacji do czasopisma

21.08.2020             ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej        

31.08.2020             ostateczny termin nadsyłania poprawionych wersji artykułów      

 31.08.2020            planowany termin opublikowania linku rejestracyjnego do konferencji

03.09.2020             ostateczny termin rejestracji na konferencję

7- 8.09.2020           KONFERENCJA

 

ORGANIZATORZY:

 

Katedra Inżynierii Drogowej
i Transportowej
Politechniki Gdańskiej

 

 

PATRONI HONOROWI:

  

 

PATRONI MEDIALNI:

 

SPONSORZY
Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.