Granty Rektora PG

To nowa inicjatywa Rektora Politechniki Gdańskiej Profesora Krzysztofa Wilde,  która ma na celu wspieranie studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej w rozwoju praktycznych umiejętności oraz zaangażowanie w opracowywanie rozwiązań twórczych, prac perspektywicznych, koncepcji i projektów dotyczących tematów ogłoszeń konkursowych związanych z rozwojem kampusu Politechniki Gdańskiej.

W ramach Grantów Rektora PG będą ogłaszane konkursy na różne przedsięwzięcia zagospodarowania terenu PG, które przyczynią się do wzbogacenia Naszej Uczelni o pomysły młodych słuchaczy PG.