I konkurs w ramach cyklu Grantów Rektora PG pt. „Nowoczesny Kampus pg: Łączymy tradycję z nowoczesnością”

Rektor Politechniki Gdańskiej, Profesor Krzysztof Wilde ogłasza nabór na I konkurs w ramach cyklu Grantów Rektora PG pt. „nowoczesny kampus pg: Łączymy tradycję z nowoczesnością”.

Celem pierwszej edycji Grantu Rektora PG o wartości 20 000 PLN jest opracowanie twórczej koncepcji przestrzennej wraz z dokumentacją dla sali wystawowej oraz sali wystawowo-seminaryjnej w budynku Hydromechaniki. Zaproponowana aranżacja powinna wykorzystywać zagłębione kanały (możliwe jest wprowadzenie wody lub nawiązania do przepływającej wody oraz gra światłem).

Realizacja opracowanego rozwiązania nie powinna przekraczać kwoty 150 000 PLN brutto – do koncepcji należy dołączyć wstępny kosztorys realizacji.

Przedmiotowy Konkurs w ramach Grantów Rektora PG skierowany jest do studentów i doktorantów PG.

Kwalifikacja do udziału w Grancie Rektora PG następuje na podstawie wniosków zgłoszeniowych oraz oceny wstępnych koncepcji architektonicznych wypracowanych przez studentów w ramach zajęć z przedmiotu Projekt obieralny: Adaptacje. Kreatywne przestrzenie nauki i ekspozycji realizowanego (zdalnie) na WA PG w terminie 30.03 – 06.04.2020. Do udziału/ współpracy zachęca się także studentów innych Wydziałów PG. Studenci innych Wydziałów PG chętni do pracy nad projektem proszeni są o kontakt na adres granty@pg.edu.pl do 29 marca 2020 r.

Do udziału w Grancie Rektora zostanie zakwalifikowanych około 15 uczestników, którzy będą pracowali w kilkuosobowych zespołach.

Wraz ze studentami będą pracowali doktoranci i pracownicy Politechniki Gdańskiej i Akademii Sztuki Pięknych w Gdańsku:

Architektura:
dr inż. arch. Jan Cudzik (WA PG),
arch. Agnieszka Szuta (WA PG),
arch. Szymon Kowalski (WA PG),
arch. Joanna Badach (WA PG)

Sztuka:
mgr sztuki Patryk Różycki (WA PG)
mgr sztuki Jan Sasin (WA PG),
 

Hydrotechnika: prof. Piotr Zima (WILIŚ PG)

Historia techniki: dr Michał Klugmann (WM PG)

Konsultanci:
prof. Lucyna Nyka (WA PG),
prof. sztuki Jan Buczkowski (WA PG),
prof. sztuki Robert Kaja (ASP Gdańsk)

dr hab. sztuki Janusz Tkaczuk (WA PG),
prof. Jakub Szczepański (WA PG),
dr Justyna Borucka (WA PG)

oraz specjaliści od światła.

Zadaniem studentów biorącym udział Grancie Rektora będzie opracowanie w dniach 8-27 kwietnia 2020 r. twórczych koncepcji rozwiązań przestrzennych będących przedmiotem Konkursu. Koncepcje najwyżej ocenione zostaną nagrodzone nagrodami pieniężnymi. Przewiduje się, że najlepsza propozycja projektowa/propozycje projektowe wybrana/wybrane w procedurze konkursowej zostaną wytypowane do realizacji.

Dodatkowe korzyści dla uczestników projektu:

  • udział w interdyscyplinarnym zespole, którego praca skierowana jest na upiększenie obiektu Politechniki Gdańskiej;
  • środki finansowe na wybrane działania związane z przygotowaniem projektu,
  • dyplom uczestnictwa w Grancie Rektora PG,
  • w przypadku realizacji wybranej koncepcji poświadczenie realizacji projektu (budowanie portfolio);
  • przygoda pracy w interdyscyplinarnym badawczo-rozwojowym zespole (architektura, sztuka, hydrotechnika, mechanika).

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zgłoszenia, spotkania oraz konsultacje będą udzielane w formie webinarium na platformie eNauczanie oraz drogą mailowa i telefoniczną. Uczestnicy Grantu zostaną poinformowanie o trybie pracy po ogłoszeniu składu zespołów.

Chętni proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://pg.edu.pl/granty/dokumenty i wraz z projektem wstępnej koncepcji, w formułowaniu, której uczestniczyli (pdf lub jpg) przesłanie go na adres granty@pg.edu.pl do dnia 7 kwietnia 2020 r.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres mailowy: granty@pg.edu.pl.

Wszystkie pytania prosimy kierować pod adres email granty@pg.edu.pl lub pod nr Tel. 58 347 65 82, Monika Wieczerzak - Dział Projektów w godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.

Dodatkowe informacje można uzyskać odwiedzając stronę https://pg.edu.pl/granty/, prosimy także o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania Grantów Rektorskich PG umieszonym na stronie.