Tytuł Honorowy Profesor Emeritus nadany w 2015 r.

prof. Wiesław Anders (WA)
prof. Jan F. Biernat (WCh)
prof. Marian Cichy (WM)
prof. Zbigniew Cywiński (WILiŚ)
prof. Marianna Daszkowska (WZiE)
prof. Eugeniusz Dembicki (WILiŚ)

† prof. Bronisław Drozdowski (WCh)
prof. Jan Godlewski (WFTiMS)
prof. Krzysztof Grabowski (WETI)
prof. Wiesław Gruszkowski (WA)
prof. Lech Kobyliński (WOiO)
prof. Mieczysław Kochanowski (WA)
prof. Aleksander Kołodziejczyk (WCh)
prof. Piotr Kowalik (WILiŚ)

prof. Bohdan Kozerski (WILiŚ)
† prof. Ryszard Krystek (WILiŚ)
prof. Jacek Marecki (WEiA)
prof. Bolesław Mazurkiewicz (WILiŚ)

prof. Andrzej Osiecki (WM)
prof. Przemysław Pazdro (WEiA)

prof. Zdzisław Sikorski (WCh)
prof. Zbigniew Szczerba (WEiA)
prof. Czesław Szmytkowski (WFTiMS)
prof. Kazimierz Wysiatycki (WILiŚ)
prof. Marian Zientalski (WETI)
prof. Jerzy Ziółko (WILiŚ)
prof. Włodzimierz Zwierzykowski (WCh)