Identyfikacja wizualna

 
"Politechnika Gdańska posiada system identyfikacji wizualnej, w tym sztandar, godło i flagę. Ich wzory zawiera załącznik nr 1 do statutu. Zasady używania sztandaru, godła i flagi ustala senat. Pozostałe elementy identyfikacji wizualnej, w tym Księgę Identyfikacji Wizualnej, określa rektor." 
 
Statut Politechniki Gdańskiej, Postanowienia ogólne, paragraf 2, pkt.1.