Aktualności

Politechnika Gdańska członkiem konsorcjum CURE

Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej wraz z rektorami 5 innych uczelni podpisał w Brukseli dokumenty powołujące konsorcjum CURE (Consortium of Universities with Regional Engagement), które przygotowało projekt w ramach programu European Universities.

 

Dokumenty, oprócz rektora PG, podpisali prof. Eva Alcon Soler, rektor Universitat Jaume I (Hiszpania), prof. Antonio Augusto Fontainhas Fernandes (przewodniczący konferencji rektorów uniwersytetów portugalskich), rektor Universidade de Tras-os-Montes e Alto Duoro (Portugalia), prof. Alain Celerier, rektor Universite de Limoges (Francja),  prof. Marco D’Orazio, prorektor Universita Politecnica delle Marche (Włochy) i prof. Raoul Zoellner, prorektor Heilbronn University of Applied Sciences (Niemcy).

Podpisy zostały złożone podczas oficjalnej prezentacji projektu, która odbyła się w siedzibie przedstawicielstwa hiszpańskich i portugalskich uniwersytetów w Brukseli. W tej uroczystości uczestniczyli m.in. Magdalena Adamowicz, posłanka do Parlamentu Europejskiego, Ewa Kocińska-Lange, p.o. dyrektor generalnego ds. badań i innowacji w Business&Science Poland (agenda NCBiR w Brukseli), Sylwia Skwara, główna specjalistka ds. badań naukowych i innowacji w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz Justyna Kramarczyk, ekspertka Biura Promocji Nauki PolSCA w Brukseli.

Uroczystość podpisania dokumentów poprzedziły spotkania z Piritą Lindholm, dyrektor ERRIN (European Regions&Innovation Regions) i z Sumathi Subramaniam, Project Officer w Higher Education Policy Unit DG EAC.

Misją konsorcjum jest rozwój badań, kształcenia na wszystkich poziomach, współpracy multidyscyplinarnej i międzynarodowej w celu sprostania wyzwaniom globalnym, regionalnym i lokalnym.

Członkowie CURE uzgodnili, że współpraca dydaktyczna, badawcza,oraz dotycząca transferu wiedzy i technologii obejmować będzie następujące tematy: transformację cyfrową regionów, zrównoważony wzrost, integrację kulturową, relacje pomiędzy globalnymi i lokalnymi wyzwaniami, inkluzję społeczną.

Koordynatorem porozumienia ze strony PG jest prof. Piotr Dominiak z Katedry Nauk Ekonomicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. W pracach przygotowawczych projektu uczestniczyli  także przedstawiciele WILiŚ, WA, WZiE, WCh, WETI. Projekt CURE zostanie złożony przed 26 lutego2020 roku. Rozstrzygnięcie konkursu (finansowanie zostanie przyznane 24 konsorcjom) ma zostać ogłoszone w czerwcu 2020 roku.  

Czytaj także:  Memorandum o współpracy PG z zagranicznymi uczelniami w ramach programu European Universities

 

Galeria zdjęć


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.