Aktualności

Współpraca z Koreą Południową w dziedzinie inżynierii materiałowej

Korea Institute of Materials Science (Koreański Instytut Inżynierii Materiałowej, KIMS) rozpoczyna współpracę z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Stosowne porozumienie podpisali prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, oraz In-Hyuck Song, przedstawiciel koreańskiej uczelni.

 

Na mocy porozumienia każdego roku pięcioro studentów lub doktorantów Politechniki Gdańskiej będzie mogło wyjechać do Korei, aby uczestniczyć w projektach badawczych realizowanych przez KIMS. Pracownicy PG i Korea Institute of Materials Science będą natomiast wspólnie prowadzić badania naukowe oraz uczestniczyć w wykładach, warsztatach, sympozjach i kursach.

– Liczę na to, że studenci, doktoranci i pracownicy KIMS przyjadą uczyć się i wykładać na Politechnice Gdańskiej, co pozytywnie wpłynie na poziom umiędzynarodowienia obu naszych uczelni – stwierdził prof. Krzysztof Wilde.

W spotkaniu w Sali Senatu PG, podczas którego podpisane zostało porozumienie o współpracy, uczestniczyli prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, delegaci Korea Institute of Materials Science, prof. Janusz Nieznański, pełnomocnik rektora ds. internacjonalizacji i innowacji, prof. Dariusz Mikielewicz, dziekan Wydziału Mechanicznego, oraz prof. Dionizy Czekaj i dr inż. Krzysztof Krzysztofowicz z Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania WM.

Korea Institute of Materials Science to państwowy instytut badawczy z siedzibą w mieście Changwon. Prowadzi on prace związane z metalurgią, ceramiką czy materiałami kompozytowymi.

Galeria zdjęć


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.