Studenci i doktoranci mają możliwość wyjazdu za granicę w ramach:

1. Umowy ramowej

Zwykle dotyczą wszystkich wydziałów (chyba, że jest wskazane inaczej). Umowa taka umożliwia studentowi wyjazd do uczelni, jednak nie jest zapewnione żadne dofinansowanie czy stypendium ze strony PG. Zainteresowany student powinien skontaktować się z uczelnią zagraniczną oraz z opiekunem umowy (dane dostępne w DMWA, Gmach B, p. 101). Uczelnia przyjmująca może zaproponować ze swojej strony stypendia, zwolnienia z opłat, akademik, itp. Poza tym student przyjeżdżający do uczelni partnerskiej traktowany jest na takich samych zasadach i prawych jak student tej uczelni.

Pełna lista umów znajduje się na stronie: https://pg.edu.pl/international/umowy-i-partnerzy

2. Umowy o podwójnym dyplomowaniu

Student wydziału, który ma podpisaną umowę o podwójnym dyplomowaniu, może aplikować o wyjazd do takiej uczelni i starać się o otrzymanie podwójnego dyplomu (dyplom PG i uczelni partnerskiej).

Lista umów znajduje się na stronie: https://pg.edu.pl/international/umowy-i-partnerzy

W kwestii aplikowania i wszelkich innych pytań należy kontaktować się z odpowiednim wydziałem i/lub opiekunem umów. Szczegóły na ww stronie i w DMWA.

3. Umowy o wymianie studenckiej

Wyjazd w ramach takiej umowy może trwać 1 semestr lub maks. cały rok akademicki. Pobyt studenta nie kończy się uzyskaniem dyplomu. Zwykle studenci zwolnienii są z opłat lub mogą aplikować o stypendium

Lista umów znajduje się na stronie: https://pg.edu.pl/international/umowy-i-partnerzy

Zasady aplikowania określone są w umowie lub na stronie internetowej uczelni partnerskiej, a także na wydziale. Szczegółowe informacje można uzyskać u opiekuna umowy oraz w DMWA.

4. Programu ERASMUS+

Program Erasmus+ jest międzynarodowym programem edukacyjnym, który oferuje studentom i doktorantom stypendia na wyjazd na studia i praktyki zagraniczne.

W ramach Akcji 1 - Mobilność edukacyjna wwyróżnia się następujące działania:

5. Programu PO WER

Program ten skierowany jest do osób chcących skorzystać z Programu Erasmus+ KA 103 i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (pobierających stypendium socjalne na PG) oraz z niepełnosprawnością. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://pg.edu.pl/international/po-wer

6. IAESTE

Więcej informacji na stronie: https://www.iaeste.pl/ Komitet lokalny znajduje się w Bratniaku, p. 305 (budynek nr 23)

8. Projektów Advanced PhD i Inter PhD (tylko dla doktorantów)

9. ETIUDA- Narodowe Centrum Nauki dla doktorantów)

W konkursie ETIUDA 6 młodzi badacze będą mogli otrzymać stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy oraz odbyć trwający od 3 do 6 miesięcy staż w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym.

Więcej informacji na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda6