Rekrutacja na studia w języku polskim
→ REGISTER HERE
Study at GUT  
→ REGISTER HERE
Erasmus+ incoming students
REGISTER HERE

 

Dla studentów
Dla pracowników
Wydarzenia

Erasmus+: zniesienie opodatkowania

Mamy przyjemność poinformować, że zostało wydane rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2015 poz. 1176). 

Rozporządzenie to zwalnia uczestników mobilności od konieczności płacenia podatku dochodowego od dofinansowania przysługującego w ramach programu Erasmus+.

Treść rozporządzenia dostępna jest tutaj.


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.