Rekrutacja na studia w języku polskim
→ REGISTER HERE
Study at GUT  
→ REGISTER HERE
Erasmus+ incoming students
REGISTER HERE

 

Dla studentów
Dla pracowników
Wydarzenia

Komunikat o funkcjonowaniu akademików Politechniki Gdańskiej podczas okresu ochronnego

W związku z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Wojewody Pomorskiego, Politechnika Gdańska rozpoczęła przygotowania do udostępnienia dwóch domów studenckich na ewentualne, przyszłe potrzeby służb sanitarnych.

Zgodnie z zaleceniami GIS oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, związanymi z wprowadzeniem przez rząd stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju, Politechnika Gdańska przygotuje dwa domy studenckie na ewentualne potrzeby służb sanitarnych. Wybrane domy studenckie to DS 11 oraz DS 13, w których na potrzeby służb przygotowanych zostanie ok. 400 miejsc. Będą one mogły być wykorzystane przez służby na wypadek znacznego zwiększenia liczby osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

W przypadku domu studenckiego nr 11, studenci obecnie w nim przebywający nie będą zobligowani do powrotu do miejsca swojego stałego zamieszkania, jeśli nie będą mieli ku temu możliwości logistycznych. Dla takich osób przygotowane będą miejsca w pozostałych akademikach należących do PG (miejsca w DS 11 należy opuścić maksymalnie do środy 18 marca). Z kolei dom studencki nr 13 nie jest obecnie zamieszkany, ponieważ w ostatnich miesiącach był przygotowywany do przeprowadzenia w nim generalnego remontu.

Wolne miejsca dla studentów PG w pozostałych akademikach zostaną zapewnione m.in. dzięki temu, że wielu studentów zdecydowało w ostatnich dniach wrócić do swoich miejsc zamieszkania (we wszystkich domach studenckich zarejestrowanych jest ok. 2 tys. studentów, ale na czas zawieszenia zajęć stacjonarnych na uczelni, w dniach 12-29 marca, ok. 1,3 tys. z nich zdecydowało o powrocie). Wszystkie pozostawione przez nich rzeczy osobiste zostaną komisyjnie zabezpieczone, a ich odbiór będzie możliwy po zakończeniu okresu ochronnego. Jednocześnie władze uczelni apelują do studentów planujących wyjazd, żeby ze względów logistycznych i w miarę możliwości zabrali ze sobą wszystkie swoje rzeczy. 

W zależności od potrzeb oraz rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce, Politechnika Gdańska może podejmować w najbliższych miesiącach kolejne kroki mające na celu zwiększenie liczby wolnych miejsc w akademikach na potrzeby służb sanitarnych.


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.