Rekrutacja na studia w języku polskim
→ REGISTER HERE
Study at GUT  
→ REGISTER HERE
Erasmus+ incoming students
REGISTER HERE

 

Dla studentów
Dla pracowników
Wydarzenia

Komunikat w sprawie współpracy z uczelniami w Wielkiej Brytanii w kontekście brexitu

Brexit a realizacja działań w programie Erasmus+

Informujemy, że mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, które nastąpiło 31 stycznia 2020 r., dzięki zawarciu porozumienia o kontynuacji udziału instytucji/organizacji brytyjskich w projektach zatwierdzonych do realizacji w obecnej fazie programu (2014-2020), można realizować wymianę studentów i pracowników zgodnie z ustaleniami z partnerami brytyjskimi. To samo dotyczy udziału brytyjskich instytucji /organizacji w projektach KA2 (Partnerstwa strategiczne i inne). Informacja dotyczy projektów, które trwają i które zostaną zaakceptowane do realizacji w konkursach wniosków 2020. Udział Wielkiej Brytanii w kolejnej edycji programu (2021-2027) będzie przedmiotem odrębnych negocjacji.

[komunikat Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+]

W przypadku pytań dotyczących współpracy jednostek Politechniki Gdańskiej z uczelniami w Wielkiej Brytanii w zakresie programu Erasmus+, prosimy o kontakt z Koordynatorem uczelniamym programu Marią Doerffer, maria.doerffer@pg.edu.pl, 58 347 20 42. 


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.