Rekrutacja na studia w języku polskim
→ REGISTER HERE
Study at GUT  
→ REGISTER HERE
Erasmus+ incoming students
REGISTER HERE

 

Dla studentów
Dla pracowników
Wydarzenia

Kursy językowe dla pracowników PG - zapisz się!

Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej oraz Centrum Języków Obcych zapraszają pracowników PG do udziału w bezpłatnych kursach języka angielskiego organizowanych w ramach programu Erasmus+. 

Zajęcia będą prowadzone na pięciu poziomach zaawansowania: A1, A2, B1, B2 oraz C1. W przypadku wątpliwości co do poziomu znajomości języka pracownik PG może skorzystać ogólnodostępnego na platformie Moodle testu poziomującego (placement test) umożliwiającego sprawdzenie swoich kompetencji językowych. Lekcje, trwające 90 minut, będą organizowane raz w tygodniu i potrwają do zakończenia semestru zimowego 2019/2020 (szczegółowy harmonogram zostanie ogłoszony wkrótce). 

Do udziału w zajęciach DMWA oraz CJO zachęcają w szczególności pracowników związanych z realizacją progranu Erasmus+, przede wszystkim z szeroko pojętą obsługą studentów zagranicznych, opracowywaniem dokumentacji itp. 

Zgłoszenia (formularz dostępny TUTAJ) można wysyłać do 18 października 2019 roku na adres international@pg.edu.pl

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.