Rekrutacja na studia w języku polskim
→ REGISTER HERE
Study at GUT  
→ REGISTER HERE
Erasmus+ incoming students
REGISTER HERE

 

Dla studentów
Dla pracowników
Wydarzenia

Najważniejsze pytania i odpowiedzi dot. funkcjonowania uczelni w okresie odwołania zajęć dydaktycznych

Lista najczęściej pojawiających się pytań i odpowiedzi dotyczących funkcjonowania uczelni w okresie odwołanych zajęć dydaktycznych. Lista będzie aktualizowana wraz z nowymi ustaleniami. 

 STUDENCI

Do kiedy zostały odwołane zajęcia dydaktyczne?
Odwołuje się zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych od 12 do 29 marca 2020.

Czy zajęcia mogą być wznowione przed 29 marca?
Nie ma takiej możliwości.

Czy rok akademicki zostanie wydłużony?
Rok akademicki 2019/2020 trwa do 30 września 2020 r. i nie będzie przedłużany. Możliwe są zmiany (wydłużenie) terminu zajęć dydaktycznych, ale takie decyzje będą podejmowane jedynie w przypadku wydłużającej się przerwy w zajęciach ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Czy dziekanaty, rektorat i i inne jednostki w tym Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej są zamknięte?
Administracja uczelni pracuje normalnie, ale zgodnie z zarządzeniem rektora zaleca się ograniczenie do minimum kontaktów osobistych, dlatego uprasza się o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Gdzie i kiedy można przedłużyć legitymację studencką?
Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego podpisał zmiany w rozporządzeniach w sprawie studiów oraz w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta. Ukazały się one w Dzienniku Ustaw i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia (12 marca). Rozporządzenia te zakładają, że legitymacje studenckie oraz legitymacje doktoranta, których ważność kończy się w marcu tego roku (a których ważność nie została dotychczas potwierdzona), zachowują ważność do 31 maja 2020 r. bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Czy można nadal prowadzić badania?
Prace badawcze nie zostały wstrzymane i można je kontynuować.

Czy zajęcia zaoczne, studia podyplomowe i zajęcia na studiach MBA też są odwołane?
Tak, odwołane są wszystkie zajęcia dydaktyczne poza tymi prowadzonymi w systemie e-learningu.

Co z opłatami za studia? Czy należy uiszczać opłaty?
Opłaty obowiązują i należy je uiszczać.

Czy w sytuacji wyjątkowej, jeśli część zajęć się nie odbędzie, studenci studiów odpłatnych będą mogli liczyć na częściowy, proporcjonalny zwrot czesnego?
W takiej sytuacji częściowy zwrot opłat poniesionych na czesne, uwzględniający zajęcia, które się nie odbyły, będzie możliwy.

Co ze składaniem i obroną prac dyplomowych?
Składanie prac i obrona prac dyplomowych zostały przesunięte. Decyzje o zmianach terminów będą podane w osobnej informacji.

Czy w związku z odwołaniem zajęć do 29 marca termin sesji egzaminacyjnej letniej zostanie przesunięty?
Jest za wcześnie na podejmowanie takich decyzji. Decyzję będą podejmowane na bieżąco wraz z rozwojem sytuacji. 

W jaki sposób będą prowadzone zajęcia w trybie on-line? Czy będą to wideokonferencje?
Trwają prace nad uruchomieniem zajęć w formie kształcenia na odległość. Uczelnia posiada centralną platformę edukacyjną (eNauczanie: https://enauczanie.pg.edu.pl ) zintegrowaną z systemami uczelni. Sytuacja, w której uczelnia w połowie semestru musi zawiesić zajęcia w formie tradycyjnej i przejść na zdalne nauczanie wymaga podjęcia szczególnych działań. Chcemy zadbać nie tylko o liczbę nowych e-zajęć, ale zapewniać również ich jakość. Dlatego prosimy o cierpliwość. Komunikat z informacjami na temat nauczania zdalnego pojawi się na początku przyszłego tygodnia.

Czy akademiki  będą funkcjonować w trakcie odwołania zajęć?
Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich i wprowadza się zakaz  odwiedzin przez gości zewnętrznych. Do budynków wpuszczane będą tylko osoby, które  w nich mieszkają. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie, komunikaty będą rozwieszane w formie papierowej w budynkach domów studenckich. 

Czy jeśli zostanie przedłużony czas prowadzenia zajęć dydaktycznych, zostaną przedłużone umowy najmu w domach studenckich?
Jeżeli zapadnie decyzja o wydłużeniu zajęć dydaktycznych, studenci będą mogli mieszkać w akademikach do końca sesji podstawowej.

Jestem obcokrajowcem. Czy mogę w okresie zamknięcia uczelni jechać do domu?
Jest możliwy wyjazd do domu poza granice Polski, na czas zawieszenia zajęć, ale w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną zwracamy uwagę, że mogą nastąpić trudności w powrocie do Polski, kiedy zostaną wznowione zajęcia. Dlatego w każdym przypadku prosimy o indywidualny kontakt mailowy lub telefoniczny z Działem Międzynarodowej Współpracy Akademickiej.

Czy wyjazdy studenckie na studia w ramach programu Erasmus + w następnym roku akademickim będą się odbywały?
Tak, uczelnia w dalszym ciągu będzie realizowała wyjazdy w ramach programu Erasmus. Mamy nadzieję, że do września 2020 sytuacja epidemiologiczna ulegnie znaczącej poprawie i wyjazdy będą możliwe.

Biblioteka Główna wraz z czytelnią są zamknięte, ale czy działają wydziałowe biblioteki?
Biblioteka PG – Wypożyczalnia-Informatorium oraz czytelnie i filie Biblioteki PG pozostają zamknięte do odwołania. Jednocześnie informujemy, że wszystkie opłaty za przetrzymane wypożyczenia z wyznaczonym terminem zwrotu od 1 marca do 30 kwietnia 2020 r. są anulowane. W sprawie zablokowanych kont bibliotecznych z powodu nieterminowych zwrotów, prosimy o kontakt telefoniczny z Wypożyczalnią | Informatorium: (58) 347 15 00 lub mailowy: czytelnia.bpg@pg.edu.pl

Czy odbywać się będą treningi sekcji sportowych w CSA?
Centrum Sportu Akademickiego zostało zamknięte i nie odbywają się żadne treningi. Zamknięty jest również basen i nie odbywają się zajęcia dla pracowników, studentów i doktorantów.

 

PRACOWNICY

Jak mogę starać się o zasiłek opiekuńczy?
Rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia, w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły na czas opieki nad dzieckiem przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
Aby skorzystać z ww. zasiłku należy niezwłocznie poinformować bezpośredniego przełożonego oraz złożyć w Dziale Osobowym oświadczenie. Wzór pod adresem:https://repos.pg.edu.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/51faef53-832a-44ee-a3e6-7ce889d1707c
Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.