Rekrutacja na studia w języku polskim
→ REGISTER HERE
Study at GUT  
→ REGISTER HERE
Erasmus+ incoming students
REGISTER HERE

 

Dla studentów
Dla pracowników
Wydarzenia

NAWA ogłosiła nowy nabór do programu wymiany studentów i pracowników naukowych

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór do Programu wymiany dwuosobowej  studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej na rok akademicki 2020/21. 

Kraje, do których można wyjechać

Obecnie NAWA realizuje wymianę akademicką w ramach umów międzyrządowych i współpracy dwustronnej z następującymi krajami: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chińska Republika Ludowa, Chorwacja, Czechy, Egipt, Japonia, Kazachstan, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Tajwan, Ukraina, Węgry oraz Wietnam.

Cele wyjazdów

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy trwające od 5 dni do 12 miesięcy, których celem może być:

 • odbycie stażu naukowego;
 • odbycie studiów częściowych;
 • odbycie studiów wyższych (II stopnia lub doktoranckich);
 • wizyta studyjna;
 • pozyskanie materiałów do pracy naukowej;
 • uczestnictwo w szkole letniej języka i kultury kraju partnera;
 • prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;
 • inna forma lub formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów, pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

Kto może wyjechać

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby fizyczne:

 • odbywające studia pierwszego stopnia, studia jednolite magisterskie (minimum drugi rok studiów) lub studia drugiego stopnia w polskich uczelniach;
 • kształcące się w szkołach doktorskich lub odbywające studia doktoranckie w polskich uczelniach, instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutach badawczych,  międzynarodowych instytutach naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • będące absolwentami studiów wyższych, które uzyskały dyplom nie wcześniej niż dwa lata przed obecną rekrutacją i posiadające rekomendację swojej uczelni (dotyczy wyłącznie wyjazdów do krajów, z którymi współpraca przewiduje wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą);
 • będące nauczycielami akademickimi lub – w szczególnych wypadkach – innymi pracownikami w polskiej uczelni, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie badawczym.

Program otwarty jest dla studentów i nauczycieli akademickich reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, chyba że dana umowa międzynarodowa stanowi inaczej. 

Wnioski można zgłaszać wyłącznie poprzez system teleinformatyczny NAWA do 20 grudnia 2019 roku (chyba, że nabór wniosków do danego kraju przewiduje inaczej). Termin ten dotyczy zarówno studentów, jak i pracownikó naukowych. 
Więcej informacji można znaleźć TUTAJ

 


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.