Rekrutacja na studia w języku polskim
→ REGISTER HERE
Study at GUT  
→ REGISTER HERE
Erasmus+ incoming students
REGISTER HERE

 

Dla studentów
Dla pracowników
Wydarzenia

Nowy nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta informuje o uruchomieniu naboru do kolejnych edycji programów stypendialnych skierowanych do polskich badaczy, dydaktyków i studentów.

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. Ze stypendium Fulbrighta skorzystało już ponad 3000 polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich.
 

PROGRAMY STYPENDIALNE: 

 • Fulbright Graduate Student Award 2021-22 dla Polaków zainteresowanych rozpoczęciem studiów magisterskich bądź doktoranckich w USA finansujący pierwszy rok nauki w wysokości do 47 000 USD, z możliwością przedłużenia na kolejny rok.
  Nabór trwa do 24 kwietnia.
  Więcej informacji: fulbright.edu.pl/graduate-student-award

 

 • Fulbright Junior Research Award 2021-22 dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej.
  Nabór trwa do 22 maja.
  Więcej informacji: fulbright.edu.pl/junior-award

 

 • Fulbright Senior Award 2021-22 to program dla pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych. W czasie pobytu w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej, trwającego od 3 do 10 miesięcy, stypendysta realizuje własny projekt badawczy lub badawczo-dydaktyczny.
  Nabór trwa do 1 czerwca.
  Więcej informacji: fulbright.edu.pl/senior-award

 

 • Fulbright STEM Impact Award 2020-2021 to program dla aktywnych badaczy reprezentujących dziedziny STEM, zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Podczas stypendium trwającego od 2 do 6 tygodni, stypendyści mają okazję realizować własne projekty badawcze, przygotowywać autorskie zajęcia i programy nauczania oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA.
  Nabór trwa do 1 czerwca.
  Więcej informacji: fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award/

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.