Rekrutacja na studia w języku polskim
→ REGISTER HERE
Study at GUT  
→ REGISTER HERE
Erasmus+ incoming students
REGISTER HERE

 

Dla studentów
Dla pracowników
Wydarzenia

Stypendia dla najlepszych nowo przyjętych studentów [AKTUALIZACJA]

W związku z reorganizacją życia na uczelni spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że posiedzenie komisji stypendialnej nie odbędzie się, jak to wcześniej zaplanowano, 30 marca. Lista stypendystów zostanie ogłoszona w późniejszym terminie - o szczegółach będziemy informować na stronie internetowej. Za utrudnienia przepraszamy. 

 

Zapraszamy do składania wniosków o stypendia dla studentów rozpoczynających studia w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

O stypendia mogą starać się cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich wg załącznika nr 1 do Pisma Okólnego Rektora PG nr 5/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

Sześciu najlepszych studentów na studiach II stopnia będzie przez 12 miesięcy otrzymywało po 1 250,00 zł miesięcznie (ok. 300 Euro). Stypendium może być przedłużone na kolejny rok akademicki w przypadku zaliczenia dwóch pierwszych semestrów bez długu punktowego.

Dokumenty, które należy złożyć, aby starać się o stypendium:

  • Obowiązkowo: dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z wykazem ocen oraz oficjalną skalą ocen w języku angielskim lub przetłumaczoną na język polski przez tłumacza przysięgłego (tłumaczenie oficjalne) oraz wniosek o stypendium do pobrania TUTAJ (.doc) lub TUTAJ (.pdf). 
  • Nieobowiązkowo: dokumenty potwierdzające wybitne osiągnięcia np. dyplom laureata w konkursie, kopia artykułu opublikowanego w czasopiśmie naukowym (max. 5 dokumentów).
Uzupełniony i podpisany formularz (skan) oraz wymagane dokumenty (skany) należy WYSŁAĆ MAILEM na adres paulina.szumera@pg.edu.pl
Wnioski można składać od 12 marca (nie wcześniej) do 18 marca 2020.
Wyniki zostaną ogłoszone 30 marca 2020 na stronie internetowej DMWA.

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.