Rekrutacja na studia w języku polskim
→ REGISTER HERE
Study at GUT  
→ REGISTER HERE
Erasmus+ incoming students
REGISTER HERE

 

Dla studentów
Dla pracowników
Wydarzenia

Stypendia dla najlepszych nowo przyjętych studentów

Drodzy nowo przyjęci, zapraszamy do składania wniosków o stypendium dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020. 

Zapraszamy do składania wniosków o stypendium dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia I i II stopnia za zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich wg załącznika nr 1 do Pisma Okólnego Rektora PG nr 5/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

 

Dokumenty, które należy złożyć, aby starać się o stypendium:  

STUDENCI I STOPNIA STUDIÓW
  • Formularz zgłoszeniowy (dostępny tutaj: .pdf, .doc). 
  • Dyplom ukończenia szkoły średniej wraz z wykazem ocen oraz oficjalną skalą ocen w języku angielskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego (tłumaczenie oficjalne). 
  • Nieobowiązkowo: dokumenty potwierdzające wybitne osiągnięcia np. dyplom laureata w konkursie, kopia artykułu opublikowanego w czasopiśmie naukowym (max. 5). 

6 najlepszych studentów na studia I stopnia będzie przez 12 miesięcy otrzymywało po 1250,00 zł miesięcznie (ok. 300 Euro). Stypendium może być przedłużone na kolejny rok akademicki w przypadku zaliczenia dwóch pierwszych semestrów bez długu punktowego.

 

STUDENCI II STOPNIA STUDIÓW
  • Formularz zgłoszeniowy (dostępny tutaj: .pdf, .doc). 
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z wykazem ocen oraz oficjalną skalą ocen w języku angielskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego (tłumaczenie oficjalne).
  • Nieobowiązkowo: dokumenty potwierdzające wybitne osiągnięcia np. dyplom laureata w konkursie, kopia artykułu opublikowanego w czasopiśmie naukowym (max. 5).

3 najlepszych studentów na studia II stopnia będzie przez 12 miesięcy otrzymywało po 1250,00 zł miesięcznie (ok. 300 Euro). Stypendium może być przedłużone na kolejny rok akademicki w przypadku zaliczenia dwóch pierwszych semestrów bez długu punktowego.

 

Ostatni dzień przyjmowania wniosków: 4 grudnia, 2019
Formularz oraz wymagane dokumenty należy złożyć u Pauliny Szumery, Biuro Międzynarodowej Współpracy Akademickiej (budynek nr 14 - sprawdź na mapie). 
Wyniki zostaną ogłoszone: 13 grudnia, 2019.

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.