Studenci zagraniczni REGISTER HERE
Innostrannyje studenty → REGISTER HERE
Study at GUT  
→ REGISTER HERE
Erasmus+ incoming students
REGISTER HERE

 

Hong Kong PhD Fellowship Scheme 2018/19 Set GPS to Gdańsk University of Technology!

Dla studentów
Dla pracowników
Wydarzenia

Stypendium prezydenta miasta Gdańska na studia zagraniczne

  • Do 15 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach trzech konkursów na stypendia dla studentów, którego organizatorem jest prezydent miasta Gdańsk. O stypendia mogą się starać mieszkańcy Gdańska zameldowani na pobyt stały co najmniej od 3 lat, którzy studiują na jednej z trójmiejskich uczelni wyższych w trybie stacjonarnym i legitymują się osiągnięciami lub pracą na rzecz.

    Wśród oferowanych stypendiów są również te na studia zagraniczne. 

    Szczegóły można znaleźć na stronie: http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Stypendia-dla-studentow-jednorazowe-i-roczne,a,12340


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.