Rekrutacja na studia w języku polskim
→ REGISTER HERE
Study at GUT  
→ REGISTER HERE
Erasmus+ incoming students
REGISTER HERE

 

Dla studentów
Dla pracowników
Wydarzenia

Uwaga studenci - oferta stażu w Brukseli

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” poszukuje studenta/-ki  do udziału w dwumiesięcznym stażu (w ramach programu Erasmus+) w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli.

Przewidziany termin stażu to 15 kwietnia – 12 czerwca 2020 r. Podczas stażu studenci mogą w praktyce uzupełnić swoją dotychczasową wiedzę nt. działalności instytucji europejskich, biur regionalnych i przedstawicielstw dyplomatycznych – tak polskich, jak i zagranicznych, działających przy Unii Europejskiej. Staż w BRWP w Brukseli to także doskonała okazja do poszerzania wiedzy w dziedzinach zainteresowań uczestnika stażu poprzez uczestnictwo w konferencjach, seminariach i warsztatach organizowanych przez instytucje europejskie, NGOsy, przedstawicielstwa dyplomatyczne, biura regionalne, itd.

Więcej informacji na temat stażu w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli można znaleźć na stronie internetowej: http://pomorskieregion.eu/program_stazowy-p52 .

Zgłoszenia zawierające CV oraz list motywacyjny w języku angielskim można przesyłać na adres praktyki@pomorskieregion.eu do 17 lutego 2020 r., w tytule wiadomości wpisując ERASMUS BRUKSELA.
Studenci Politechniki Gdańskiej mają możliwość uzyskania stypendium w ramach programu Erasmus+. W tym zakresie prosimy o kontakt z Działem Międzynarodowej Współpracy Akademickiej (budynek nr 14, "Misiówka"). 

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.