Rekrutacja na studia w języku polskim
→ REGISTER HERE
Study at GUT  
→ REGISTER HERE
Erasmus+ incoming students
REGISTER HERE

 

Dla studentów
Dla pracowników
Wydarzenia

Wyniki Konkursu o stypendium dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich wg załącznika nr 1 do pisma okólnego rektora PG nr 5/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.