Rekrutacja na studia w języku polskim
→ REGISTER HERE
Study at GUT  
→ REGISTER HERE
Erasmus+ incoming students
REGISTER HERE

 

Dla studentów
Dla pracowników
Wydarzenia

Wznowienie zajęć na Politechnice Gdańskiej najwcześniej 15 kwietnia

W czwartek 26 marca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W środę 25 marca prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, wydał zarządzenie, które systematyzuje wytyczne w odniesieniu do społeczności akademickiej PG. 

Nowe przepisy wprowadzone przez ministerstwo nakładają na uczelnie wyższe obowiązek zawieszenia kształcenia stacjonarnego co najmniej do piątku 10 kwietnia.

Z kolei nowe zarządzenie rektora PG, opublikowane w środę 25 marca, precyzuje, że zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych mogą zostać wznowione najwcześniej w dniu 15 kwietnia 2020 r., co wynika z kalendarza roku akademickiego na Politechnice Gdańskiej i zaplanowaną wcześniej przerwę świąteczną.

Jednocześnie, zarządzenie rektora z 25 marca aktualizuje treść zarządzenia rektora PG z 11 marca, również odnoszącego się do funkcjonowania PG w stanie epidemii. Dodaje do niego m.in. dodatkowy zapis, mający na celu usprawnienie funkcjonowania uczelni w okresie ochronnym:

"Organy i ciała kolegialne uczelnie oraz organy kolegialne samorządu studenckiego i samorządu doktorantów podejmują wyłącznie uchwały niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. Uchwały są podejmowane w trybie obiegowym, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej".

Szczegóły znajdują w treści nowego zarządzenia, z którym można zapoznać się TUTAJ
Kalendarz roku akademickiego TUTAJ
Rozporządzenie MNiSW  TUTAJ

Wszystkie aktualne komunikaty dot. funkcjonowania PG w stanie epidemii: https://pg.edu.pl/koronawirus


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.