Rekrutacja na studia w języku polskim
→ REGISTER HERE
Study at GUT  
→ REGISTER HERE
Erasmus+ incoming students
REGISTER HERE

 

Dla studentów
Dla pracowników
Wydarzenia

Zgłoś swoją uczelnię partnerską do programu Erasmus+

Do 13 stycznia wydziały mogą zgłaszać uczelnie partnerskie, z którymi chciałyby nawiązać współpracę w ramach programu Erasmus+. 

Politechnika Gdańska planuje wnioskować o dofinansowanie mobilności z krajami partnerskimi w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2020/21 (realizacja umowy w ciągu 24 miesięcy). Więcej o programie można przeczytać > TUTAJ

Lista krajów partnerskich jest dostępna > TUTAJ

Wydziały, które chciałyby włączyć do projektu swoje uczelnie partnerskie, prosiimy o wypełnienie załączonego formularza, odrębnie dla każdej z instytucji > TUTAJ

Prosimy o przygotowanie formularza również dla uczelni, z którymi prowadzimy już współpracę w ramach programu, gdyż jesteśmy obecnie proszeni o bardziej szczegółowe informacje na ich temat.

Uzupełnione formularze prosimy wysłać najpóźniej do 13 stycznia na adres: maria.doerffer@pg.edu.pl


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.