Rekrutacja na studia w języku polskim
→ REGISTER HERE
Study at GUT  
→ REGISTER HERE
Erasmus+ incoming students
REGISTER HERE

 

Dla studentów
Dla pracowników
Wydarzenia

Konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z programu ERASMUS+

 

 

Drodzy Studenci,

Przekazujemy Wam najważniejsze informacje dotyczące skutków wyjścia Wielkiej Brytanii programu ERASMUS+.

 

1. WIZY

W przypadku osób podróżujących do Zjednoczonego Królestwa po 31 grudnia 2020 r. należy mieć na uwadze, że może być konieczne spełnienie określonych wymagań dotyczących wyjazdu. Uczestnicy programu Erasmus+ podróżujący do UK w celu odbycia studiów, praktyki/stażu lub wolontariatu na dowolny okres będą potrzebować wizy, jednak nie dotyczy to pobytów trwających krócej niż 6 miesięcy. Uczestnicy powinni sprawdzić, czy obowiązuje ich wiza, wchodząc bezpośrednio w link. Dodatkowa opłata za opiekę zdrowotną może mieć zastosowanie w procesie ubiegania się o wizę. Zalecamy, aby uczelnie wysyłające uczestników mobilności do UK zapoznały się bezpośrednio z wytycznymi rządu Wielkiej Brytanii.

Szczególną uwagę zalecamy w przypadku wyjazdów studentów na praktyki. Wyjazd na praktykę do 6 miesięcy znajduje się w kategorii work, academic visit or business (nie ma praktyki w menu) i służby graniczne mogą domagać się wizy niezależnie od okresu wyjazdu, bo business or academic activities nie obejmują praktyki: https://www.gov.uk/check-uk-visa/y/poland/from_2021/work/six_months_or_less

 

2. STATUS UCZESTNICTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA W PROGRAMIE ERASMUS+ / EUROPEJSKIM KORPUSIE SOLIDARNOŚCI (NABORY 2014-2020) 

Uczestnicy, którzy studiują, szkolą się, pracują jako wolontariusze lub przebywają za granicą w ramach staży, praktyk, wymian realizowanych w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, które zostały zatwierdzone do realizacji na podstawie umów w programie Erasmus+ 2014-2020, będą mogli uczestniczyć w całym okresie wymiany. Obejmuje to zarówno uczestników ze Zjednoczonego Królestwa (UK) wyjeżdżających za granicę, jak i uczestników zagranicznych przybywających do UK.

Narodowa Agencja zaleca, aby przed wyjazdem uczestnika do UK uczelnia wysyłająca upewniła się, że uczelnia/organizacja przyjmująca akceptuje przyjęcie uczestnika (studenta/pracownika).


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.