Rekrutacja na studia w języku polskim
→ REGISTER HERE
Study at GUT  
→ REGISTER HERE
Erasmus+ incoming students
REGISTER HERE

 

Dla studentów
Dla pracowników
Wydarzenia

Legalizacja pobytu - weinarium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10.2020, o godz. 10:00 Monika Czerepak, specjalistka ds. rekrutacji w Dziale Międzynarodowej Współpracy Akademickiej, poprowadzi webinarium na temat legalizacji pobytu w Polsce. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzBiZjc4NGUtYjhlZS00MmQyLTgyMzEtN2Q0N2NkODc1MTQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286760356-0022-486f-b793-a2d470bba5a5%22%2c%22Oid%22%3a%22e5b3c3c9-8850-49ee-bf35-a4afa58fc874%22%7d

ZAPRASZAMY!

 


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.