Rekrutacja na studia w języku polskim
→ REGISTER HERE
Study at Gdańsk Tech
→ REGISTER HERE
Erasmus+ incoming students
REGISTER HERE

 

Dla studentów
Dla pracowników
Wydarzenia

OTWARCIE NABORU WNIOSKÓW - STYPENDIUM ANDERSA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza otwarcie naboru wniosków
do programu dla Polonii im. Gen. Wł. Andersa

 

Program stypendialny dla Polonii im. Gen. Wł. Andersa to oferta skierowana do młodzieży polonijnej zainteresowanej podjęciem studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na polskich uczelniach, w trybie stacjonarnym, w języku polskim. Ponadto studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych). Celem kursu przygotowawczego jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

 

O udział w Programie aplikować mogą osoby, które posiadają udokumentowane polskie pochodzenie lub Kartę Polaka. W tegorocznym naborze na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie mogą wziąć udział również osoby posiadające polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, które odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski.

 

Stypendium w programie jest wypłacane przez maksymalnie 10 miesięcy w roku akademickim i wynosi 1250 zł – 1700 zł w zależności od poziomu kształcenia.

 

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA w terminie od 31 marca 2021 r. do 18 maja 2021 r.

 

Więcej informacji o Programie, w tym ogłoszenie oraz Regulamin znajduje się na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-im-gen-andersa

 

Kontakt w sprawie Programu: polonia@nawa.gov.pl


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.