Rekrutacja na studia w języku polskim
→ REGISTER HERE
Study at Gdańsk Tech
→ REGISTER HERE
Erasmus+ incoming students
REGISTER HERE

 

Dla studentów
Dla pracowników
Wydarzenia

Politechnika Gdańska rozwija współpracę z Chinami

26 marca tego roku Politechnika Gdańska i Hebei Finance University w Chinach podpisały porozumienie o otwarciu wspólnego instytutu edukacyjnego „Heibei Finance University Business Institute Poland”.

Instytut wraz z Wydziałem Zarządzania i Ekonomii PG będzie prowadził cztery kierunki studiów licencjackich (4 lata każdy): Zarządzanie, Ekonomię, Analitykę Ekonomiczną i Informatykę w Zarządzaniu.

Na każdy kierunek studiów zostanie przyjętych 40 studentów z Chin, którzy pierwszy rok studiów odbędą na Hebei Finance University, a od drugiego roku będą uczęszczać na zajęcia na Politechnice Gdańskiej prowadzone zarówno przez wykładowców z Polski, jak z Hebei Finance University. 

Politechnika Gdańska od wielu lat odnosi sukcesy zwiazane z otwieraniem międzynarodowych programów studiów na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, począwszy od października 2007 roku, kiedy uruchomiony został kierunek Bachelor in Management dedykowany głównie chińskim studentom. Od tego czasu wyraźnie zwiększyło się zainteresowanie uczelni z Chin nawiązaniem współpracy z Politechniką Gdańską, podobnie jak chęć chińskich studentów do podjęcia studiów na PG. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o współpracy pomiędzy Politechniką Gdańską a Hebei Finance University, prosimy o kontakt z Rui Wang-Kwiecińską z Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej, ruiwang@pg.edu.pl, tel. 58 347 16 44. Na Wydziale Zarządzanie i Ekonomii za współpracę z Hebei Finance University odpowiada dr hab. Magdalena Olczyk, prof. PG, magolczy@pg.edu.pl, tel. 58 348 60 03. 
 


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.