Rekrutacja na studia w języku polskim
→ REGISTER HERE
Study at GUT  
→ REGISTER HERE
Erasmus+ incoming students
REGISTER HERE

 

Dla studentów
Dla pracowników
Wydarzenia

Solidarni z Białorusią: nabór dodatkowy (WYNIKI)

 

W związku z ogłoszeniem przez KRASP we współpracy NAWA o dodatkowych miejscach w programie "Solidarni z Białorusią", lista studentów uprawnionych została przekazana do organizatorów, na podstawie złożony w obu naborach wniosków. 

 

W naborze dodatkowym złożono 4 wnioski, w tym dwa złożone powtórnie, dwa wnioski nowe, złożone przez osoby uprawnione do udziału w programie (numer albumu): 

187755, 183155

 

Osobami uprawnionymi w programie są studenci PG, którzy złożyli wnioski - posiadający obywatelstwo Białorusi, którzy rozpoczęli studia stacjonarne na pierwszym roku w RA 2020/21. Student nie może być stypendystą innego programu NAWA.

Osoby uprawnione mają obowiązek rejestracji w programie do dnia 27 listopada 2020. 

Do organizatorów przekazano studentów uprawnionych, którzy złożyli wnioski w obu naborach do programu wg rankingu sporządzonego na podstawie wyników podczas poprzedniego etapu edukacji:

lp (ranking) stopień studiów nr albumu
1 I 187688
2 I 187735
3 I 187705
4 I 187756
5 I 187708
6 I 187698
7 I 187701
8 I 187751
9 I 187700
10 I 183155
11 I 187776
12 I 187683
13 I 187733
14 I 187764
15 I 187755
16 I 187759
17 I 187693
18 I 187686
19 I 176040
20 I 187777
21 I 187778
22 I 183084
23 I 187741
24 I 183076
1 II 158754
2 II 187802

 


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.