Rekrutacja na studia w języku polskim
→ REGISTER HERE
Study at Gdańsk Tech
→ REGISTER HERE
Erasmus+ incoming students
REGISTER HERE

 

Dla studentów
Dla pracowników
Wydarzenia

Stypendia dla nowoprzyjętych studentów

Zapraszamy do składania wniosków o stypendia dla studentów rozpoczynających studia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

O stypendia mogą starać się cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcia na studia II stopnia na zasadach odpłatności wg załącznika do pisma okólnego rektora PG nr 63/2020 z dnia 10 grudnia 2020.

Sześciu najlepszych studentów na studiach II stopnia będzie przez 12 miesięcy otrzymywać po 1250,00 PLN miesięcznie (ok. 300 EURO). Stypendium może być przedłużone na kolejny rok akademicki w przypadku zaliczenia dwóch pierwszych semestrów bez długu punktowego.

 

Dokumenty, które należy złożyć, by móc starać się o stypendium:

Obowiązkowo: dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z wykazem ocen oraz oficjalną skalą ocen (w języku angielskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego/tłumaczenie oficjalne) oraz wniosek o stypendium do pobrania.

Nieobowiązkowo: dokumenty potwierdzające wybitne osiągnięcia, np. dyplom laureata w konkursie, kopia artykułu opublikowanego w czasopiśmie naukowym (max. 5).

Wypełniony i podpisany formularz (skan) oraz wymagane dokumenty (skany) należy WYSŁAĆ MAILEM na adres studygut@pg.edu.pl

Wnioski można składać od 11 do 18 marca 2021.

Wyniki zostaną ogłoszone 29 marca 2021 na stronie DMWA.

 Załączone pliki


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.