Rekrutacja na studia w języku polskim
→ REGISTER HERE
Study at GUT  
→ REGISTER HERE
Erasmus+ incoming students
REGISTER HERE

 

Dla studentów
Dla pracowników
Wydarzenia

Stypendium im. Kalinowskiego dla obywateli Białorusi

W związku z obecną sytuacją na Białorusi i znaczącym wzrostem liczby osób represjonowanych,  będących statutowymi adresatami Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego, Dyrektor Programu, w porozumieniu z władzami państwowymi i uniwersyteckimi, zdecydował o uruchomieniu Programu KK III (studia w różnych uczelniach w całej Polsce).  Uczestnikami KK – III mogą być wyłącznie obywatele białoruscy, co do których po 9 sierpnia 2020 r. z przyczyn politycznych, na skutek działań władz Białorusi zaistniała jedna z okoliczności:

  1.  zostali zatrzymani, aresztowani, pobici, torturowani;
  2.  zostali zwolnieni z pracy;
  3.  byli poddani presji ekonomicznej lub psychicznej uniemożliwiającej dalsze kontynuowanie nauki lub pracy na Białorusi.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Programu.

 


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.