Rekrutacja na studia w języku polskim
→ REGISTER HERE
Study at GUT  
→ REGISTER HERE
Erasmus+ incoming students
REGISTER HERE

 

Dla studentów
Dla pracowników
Wydarzenia

Wsparcie psychologiczne dla studentów z Białorusi

Drodzy Studenci z Białorusi!
 
 
W każdy piątek do końca marca, o godzinie 14:00 odbywać się będą spotkania z psycholożkami w ramach wsparcia dla studentów.
Spotkania będą na ZOOMie i wymagają zgłoszenia do organizatorek:
- Svetlana Rosliakova, s.rosliakova@gmail.com,
- Ludmila Poliakova, ludap42@gmail.com,
Sa jeszcze wolne miejsca na dzisiejsze spotkanie!
Organizatorem spotkań jest

.

 

 

Poznaj psycholożki zaangażowane w projekt:

  Svietlana Rosliakova, psycholog

Wykształcenie: Białoruski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. Tanka kierunek, Uniwersytet Opolski; obecnie: Polska Szkoła Dramaterapii w Warszawie.

Pracuje w języku rosyjskim, polskim.

Doświadczenie: psycholog w MOPR w Gdańsku w dziale pieczy zastępczej, praca z dziećmi i młodzieżą przebywającą w rodzinach zastępczych; psycholog w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Gdyni, praca z młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych; psycholog w projekcie FAMI „Wsparcie dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w województwie pomorskim w latach 2018 – 2020”, konsultacji indywidualne oraz grupy wsarcia, między innymi prowadzenie grup wsparcia skierowanych bezpośrednio dla Białorusinów doświadczających kryzysu związanego z obecną sytuacją na Białorusi. Współpraca przy projekcie „CZEŚĆ”w Europejskim Centrum Solidarności, skierowany dla cudzoziemców osiedlających się w Gdańsku, wsparcie psychologiczne w procesie adaptacyjnym. Prowadzenie szkoleń psychoedukacyjnych w zakresie „psychologia migranta” dla CPS Województwa Pomorskiego. Dodatkowo specjalista w Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, zajmuje się tematem integracji cudzoziemców osiedlających się w Gdyni. 

 

Ludmila Poliakova, psycholog, trener, psychoterapeuta  Gestalt.

Wykształcenie: Uniwersytet Lwowski im. Franka, Odeski Uniwersytet im. Miecznikowa, Moskowski Gestalt Instytut.

Doświadczenie: zdobyła doświadczenie pracy z dziećmi i rodzicami (jako psycholog szkolny), praca z uzależnionymi i współuzależnionymi (praca w Fundacjach oraz centrach rehabilitacyjnych typu otwartego i zamkniętego), praca z ludźmi w sytuacji kryzysowej (więźniowie,  ofiary przemocy, chore na HIV) w Centrum Pomocy Kryzysowej, praca z PTSD w ramach szpitala wojskowego (żołnierzy po działaniach wojennych). Psycholog w projekcie FAMI „Wsparcie dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w województwie pomorskim w latach 2018 – 2020”, konsultacji indywidualne oraz grupy wsparcia, między innymi prowadzenie grup wsparcia dla Białorusinów doświadczających kryzysu związanego z obecną sytuacją na Białorusi. Psycholog w Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku.


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.