Rekrutacja na studia w języku polskim
→ REGISTER HERE
Study at Gdańsk Tech
→ REGISTER HERE
Erasmus+ incoming students
REGISTER HERE

 

Dla studentów
Dla pracowników
Wydarzenia

Zajęcia 2021/2022 w formie hybrydowej

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztofa Wilde, zajęcia na uczelni w zbliżającym się roku akademickim będą prowadzone w formie hybrydowej (stacjonarnie i/lub online), przy czym podstawową formą zajęć będą zajęcia stacjonarne. 

Decyzja o tym, które zajęcia będą prowadzone w formie online, a które stacjonarnie będzie należała do dziekanów wydziałów i dyrektorów Szkół Doktorskich, przy czym zaleca się, aby wykłady gromadzące dużą liczbę studentów odbywały się w formie online. 

Egzaminy oraz zaliczenia kończące zajęcia będą prowadzone w formie stacjonarnej. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalna będzie organizacja egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W Rozporządzeniu wydanym przez Rektora PG podkreślono, że wszystkie zajęcia stacjonarne na uczelni będą musiały być organizowane z zachowaniem wymogów sanitarno-epidemicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza dot. pozostałych ograniczeń, nakazów, zakazów w okresie stanu epidemii oraz zgodnie z rekomendacjami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zarządzanie Rektora nr 45/2021 z dnia 22 lipca 2021 r. POBIERZ 


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.