Dla pracowników | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dla pracowników

Dział Współpracy Międzynarodowej (DWM) realizuje następujące działania skierowane do pracowników: 

W ramach DWM funkcjonuje również Welcome Office, w którym zagraniczni goście i pracownicy przyjeżdżający na Politechnikę Gdańską (PG) mogą uzyskać wsparcie w zakresie legalizacji pobytu, zakwaterowania, opieki zdrowotnej i innych podobnych sprawach związanych z organizacją życia w Polsce. 

PG realizuje także projekt EOG/21/K2/W/0020 w ramach Programu Edukacja Komponent II, który korzysta z dofinansowania o wartości 80 000 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest mobilność studentów i pracowników z następującymi uczelniami: NTNU (Norwegia), Bergen School of Architecture (Norwegia), Reykjavik University (Islandia). Szczegółowe informacje na temat warunków mobilności dostępne są na następującej stronie education.org.pl. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym: mdoerffer@pg.edu.pl