Dla pracowników | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dla pracowników

Dział Współpracy Międzynarodowej (DWM) w ramach prowadzonych na PG programów i projektów międzynarodowych świadczy dla pracowników usługi w zakresie:

1. organizacji wyjazdów zagranicznych w celach szkoleniowych, naukowych i dydaktycznych (dla pracowników akademickich);
2. organizacji wyjazdów zagranicznych w celach szkoleniowych (dla pracowników akademickich i administracyjnych);
3. organizacji szkoleń i webinarów, w tym z zakresu podnoszenia kompetencji międzykulturowych, językowych i innych.

DWM koordynuje również dwa programy dla pracowników zagranicznych przyjeżdżających na PG: program Erasmus+ (dla pracowników akademickich i administracyjnych) oraz program Einstenium IDUB (dla pracowników naukowych). W ramach DWM funkcjonuje również Welcome Office, którego pracownicy pomagają przy organizacji pobytu pracowników zagranicznych na uczelni.