Przyjazdy pracowników zagranicznych | Politechnika Gdańska

Treść strony

Przyjazdy pracowników zagranicznych

Dział Współpracy Międzynarodowej koordynuje następujące programy dla zagranicznych pracowników chcących przyjechać na PG: 

1. programu Erasmus+ (przyjazdów pracowników akademickich i administracyjnych)
2. programu Einsteinum IDUB (przyjazdy pracowników naukowych)

Ponadto, w ramach struktury Działu Współpracy Międzynarodowej funkcjonuje Welcome Office. Jego pracownicy udzielają wsparcia pracownikom i gościom zagranicznym w zakresie m.in. legalizacji pobytu w Polsce, organizacji zakwaterowania w Gdańsku, założenia konta w banku itp. Służą również pomocą kontaktując nowo zatrudnionego pracownika zagranicznego z poszczególnymi jednostkami PG w sprawach organizacyjnych.