Przyjazdy pracowników zagranicznych | Politechnika Gdańska

Treść strony

Przyjazdy pracowników zagranicznych

Dział Współpracy Międzynarodowej (DWM) koordynuje następujące programy dla zagranicznych pracowników chcących przyjechać na Politechnikę Gdańską: 

1. program Erasmus+ (przyjazdy pracowników naukowych, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych i technicznych),
2. program Einsteinium IDUB (przyjazdy pracowników naukowych).

Ponadto, w ramach struktury DWM funkcjonuje Welcome Office. Jego pracownicy udzielają wsparcia pracownikom i gościom zagranicznym w zakresie m.in. legalizacji pobytu w Polsce, organizacji zakwaterowania w Gdańsku, założenia konta w banku itp. Służą również pomocą kontaktując nowo zatrudnionego pracownika zagranicznego z poszczególnymi jednostkami PG w sprawach organizacyjnych.