Szkolenia i webinaria | Politechnika Gdańska

Treść strony

Szkolenia i webinaria

Na zdjęciu widać grupę osób przy stole w trakcie szkolenia.

Dział Współpracy Międzynarodowej organizuje liczne szkolenia i webinaria dla pracowników administracyjnych i akademickich z zakresu m.in. kompetencji międzykulturowych i językowych. Jest to ważna część tzw. procesu umiędzynarodowienia w domu, którego celem jest zapewnienie studentom i pracownikom zagranicznym optymalnych warunków do studiowania i pracy. To możliwe jest z kolei tylko wtedy, kiedy kadra uniwersytecka posiada niezbędną wiedzę i kompetencje do obsługi i współpracy z obcokrajowcami.

Trwające nabory

Warsztaty z różnic kulturowych

Zakończone nabory

Szkolenie z promocji międzynarodowej

Kurs języka angielskiego

Szkolenie z kompetencji międzykulturowych