Wyjazdy nauczycieli akademickich | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wyjazdy nauczycieli akademickich

W ramach programów koordynowanych przez Dział Współpracy Międzynarodowej, nauczyciele akademiccy mogą wyjechać za granicę:
1. w celach szkoleniowych oraz dydaktycznych (program Erasmus+),
2. w celu realizacji projektów badawczych (programy Americium IDUB i Europium IDUB).