Dokumenty do pobrania dla osób wyjeżdżających w ramach Erasmusa+ do krajów spoza UE (tzw. Partner Countries)

WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA / OUTGOING STUDENTS FOR STUDIES
Wniosek o wyjazd za granicę / Appliacation form

Learning Agreement for studies (before the mobility)

Learning Agreement for studies (during the mobility)

Learning Agreement - wskazówki

Learning Agreement - guide

Karta informacji studenta (dla studentów polskich)

Student information card (for international students only)

Potwierdzenie pobytu

Karta Studenta Erasmusa 

Erasmus Student Charter

 

WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW

Dydaktyka (STA)

Szkolenie (STT)

Indywidualny Program Nauczania

Potwierdzenie pobytu

Indywidualny Program Szkolenia

Potwierdzenie pobytu

 

Documents for incoming staff within the framework of Erasmus + Partner Countries (outside UE)

INCOMING STAFF
Teaching (STA) Training (STT)
Teaching Mobility Agreement Training Mobility Agreement