Na lata 2014-2020, czyli na czas trwania programu Erasmus+ Komisja Europejska przyznała PG Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (tzw. ECHE - Erasmus Charter for Higher Education). Karta uprawnia do korzystania z funduszy europejskich przeznaczonych na wymianę studentów i nauczycieli akademickich a także na praktyki studenckie oraz szkolenia pracowników, w tym administracji.

 

ECHE przyznania Politechnice Gdańskiej