Erasmus+ oferuje studentom uczelni polskich oraz zagranicznych system pożyczek studenckich na odbycie studiów magisterskich za granicą.

 

Studia drugiego stopnia, na które ubiegający się student został przyjęty, muszą prowadzić do uzyskania dyplomu (tytułu zawodowego studiów drugiego stopnia).

Uwaga! System pożyczek NIE obejmuje studentów zakwalifikowanych na wyjazdy w programie Erasmus+ na studia i/lub praktykę w celu zrealizowania części programu kształcenia za granicą. O pożyczkę mogą się ubiegać tylko osoby, które podjęły indywidualnie pełne studia drugiego stopnia za granicą.

Banki i agencje będą udzielać studentom pożyczek na korzystniejszych warunkach: oprocentowanie będzie niższe niż na rynku, a rozpoczęcie spłaty nastąpi w okresie do dwóch lat od chwili ukończenia studiów, tak aby absolwenci mogli zacząć spłacać kredyt, kiedy już będą pracować.

 

O pożyczkę studencką mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają wszystkie poniższe warunki:

  • ukończyli co najmniej studia pierwszego stopnia (licencjackie/inżynierskie),
  • zostali przyjęci na studia drugiego stopnia (magisterskie) na uczelni w innym kraju programu, posiadającej Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego,
  • zamieszkują w jednym z krajów programu.

 

Wysokość pożyczki -> do 12 tys. € (roczny program studiów mgr) oraz do 18 tys. € (dwuletni program studiów mgr)

 

Dostępne banki/kraje:

1) MicroBank w Hiszpanii 

2) BPCE bank, Francja

3) Future Finance, Wielka Brytania

4) Finansbank, Turcja

5) European Investment Fund in collaboration with University of Luxembourg, Luxemburg

 

Informacje na ten temat dostępne są również na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_en